Objektivizm 

   Objektivizm, kısa anlamıyla bireyciliktir. Bireyin kendi öznel varlığının önemi üzerine ortaya atılmış felsefi görüştür. Kurucusu Ayn Rand'dır. Ayn Rand'ın romanlarında sıklıkla bahsettiği ve konularında işlediği bireyci yaklaşıma verdiği isim objektivizmdir.  

    " Kolektif düşünce diye bir şey yoktur! Bir grup insanın vardığı anlaşma, ya bir uzlaşma ve ödün verme sürecidir ya da birçok bireysel düşüncelerin ortalamasıdır.İkincil önem taşıyan bir şeydir. Birincil eylem, yani mantık yürütme süreci; Bir tek kişinin yapması gereken bir şeydir. Yemekleri birçok kişiyle paylaşabiliriz ama bunu kolektif bir midede sindiremeyiz. Hiç kimse kendi ciğerini başkaları yerine solumak için kullanamaz. Hiç kimse kendi beynini de başkaları yerine düşünmek için kullanamaz! Vücudun ve ruhun bütün işlevleri bireysel ve özeldir. Paylaşılamaz ya da devredilemez. Bugüne kadar yaratılmış bütün her şey; ateşten ,tekerleğe, uçaktan, gökdelene.. Hepsi tek bir beynin, yaratıcının eseridir. Elden düşmeciler(Kolektivizmi ve fedakarlığı savunanlar) hiçbir şey yaratmamışlardır. Yaratıcının amacı doğayı fethetmektir. Elden düşmecinin amacı ise insanları fethetmektir. Hiç kimse başkaları için yaşayamaz, vücudunu paylaşamadığı gibi ruhunu da paylaşamaz. Ama elden düşmeci; yardım etmeyi, hayırseverliği, fedakarlığı bir sömürü aracı olarak kullanmaktadır. Bencil kişi salt anlamda bakıldığında başkalarını feda eden kişi değildir. Başkalarını herhangi bir şekilde kullanma ihtimalinin üstüne çıkmış kişidir.İnsanları yönetenler bencil değildir. Onlar hiçbir şey yaratamazlar. Onlar varlıklarını insanlar kanalıyla sürdürürler. Onlar bağımlıdırlar, bir tinerci kadar bağımlı..."               

                                                               Alıntı: Ayn Rand- Hayatın Kaynağı

      Bu alıntıdan da görebileceğimiz üzere alışılagelmiş bencillik kelimesinin farklı bir tanımı karşımıza çıkmaktadır. Aslında Ayn Rand savunduğu görüş çerçevesinde kolektivizme ağır eleştirilerde bulunmuş olsa da, bu konuda tam olarak haklı olduğunu savunamayız. Fakat , penisilinin,telefonun,ampulün icatları nasıl ki tek bir kişiden çıkmışsa, kolektif çalışmayla da çağımıza damgasını vurmuş kamera,internet gibi icatlar mevcuttur. Tabi ki bu icatlarda da bireyin önemi asla yadırganmamalıdır. Albert Einistein, Nikola Tesla gibi bilim insanlarının da birey olarak insanlığa kattıkları şeyler çok büyüktür. İster birey yalnız başına olsun, isterse de bir grubun üyesi olarak çalışsın, her zaman önemlidir. Bireyin çıkarının göz ardı edilmesi ve başkası için fedakarlıkta bulunma beklentisi yalnızca onu küçük düşürücüdür. Ayn Rand'ın bahsettiği "elden düşmecilere " en güzel örneği siyasetçilerden verebiliriz. Siyasetçiler, insanlar üzerinden fayda sağlayan, sürekli fedakarlığı ve birliği vurgulayan, asla yaratıcılık ve üreticilik aşamasında bulunmayan veya bu durumdan kaçınan kişilerdir.Bir siyasetçi, onun için çalışan insanlar olmadıkça amacına ulaşamazlar, insanlara bağımlıdırlar. Dünya'nın yuvarlak olduğunu reddedenler, devrim yaratacak icatlara, yeni çağ atlatacak buluşlara , sırf çıkarına ters düştüğü için engellemeye çalışanlar, işte bu elden düşmecilerdir. Kısaca, Ayn Rand'ın bencillik tanımına dönecek olursak;"Bencil kişi, başkalarını herhangi bir şekilde kullanma ihtimalinin üstüne çıkmış kişidir." Cümlesinden anlayacağımız üzere, bu kişi ister bir grup içerisinde olsun, isterse de yalnız hareket etsin, kendi öz güveniyle, enerjisiyle, hakimiyetiyle, mutlak bir farklılık yaratacaktır. 

  • Instagram
  • Facebook Sosyal Simge
  • Heyecan Sosyal Simge